Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

anilic
15:16
anilic
15:15
1831 2f74 500
Reposted frominto-black into-black viairmelin irmelin
anilic
15:13
Kobiety więdną od słów bez pokrycia.
— Ryszard Nowosielski
Reposted fromimpulsivee impulsivee viasatyra satyra

February 14 2017

anilic
17:53
4097 57f3
Reposted fromadkagar adkagar viabalu balu
anilic
17:51
Reposted fromlinney linney viairmelin irmelin
anilic
17:45
Reposted frommarud marud
anilic
17:41
"Można powiedzieć wszechświatowi: To nieuczciwe. A wszechświat odpowie zapewne: Nie? A to przepraszam."
— Pratchett
anilic
17:34
anilic
17:34
6810 1368
Reposted fromkiixey kiixey viamarud marud
anilic
17:33
6308 7dfa
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viamarud marud
anilic
17:32
0972 380f
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viamarud marud
anilic
17:19
anilic
17:17
7279 098a
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viasatyra satyra
anilic
17:15

"- Halo, halo, kochanie, chciałbym ci powiedzieć, że dziś bez zmian. Jest tak jak wczoraj, jak przedwczoraj i trzy dni temu. Ledwo otworzyłem oczy i już tęsknię".

— Piotr Adamczyk
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viairmelin irmelin
17:15
4176 4d70 500
Reposted fromthecrapshoot thecrapshoot viairmelin irmelin
anilic
17:13
a jeszcze ciągle czekam na ciebie 
a ty nie przychodzisz
— Halina Poświatowska
Reposted fromrol rol viairmelin irmelin
anilic
17:12
A jeżeli łzy nie pomagały i modlitwy nie dochodziły boskich uszu, to na co jeszcze mogliśmy liczyć?
— V.C. Andrews
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
anilic
17:09
8744 0dd0 500

April 07 2015

anilic
20:44

March 26 2015

anilic
07:12
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl